Translate

sábado, 13 de febrero de 2016

MÓDULO 4. TAREFA 2.

Título: BINARY AND DECIMAL

Nivel educativo: 2º E.S.O. (Tecnoloxías, Sección Bilingüe en inglés).

 Recursos necesarios:
  • Ordenador con conexión á Internet.
  • Proxector e altofalantes.
  • Tesoiras.
  • Cartolina. 
  • Rotuladores negros de punta grosa. 
Contidos a tratar:
Relacionados coa área de Tecnoloxías:
-Sistemas de numeración binario e decimal.
Relacionados coa mellora de competencias en lingua inglesa:
-Estratexias de comprensión oral: uso de contexto e dos coñecementos do tema.
-Perseveranza no logro da comprensión oral.

 Procedemento a seguir para levala á práctica:
  • Comentar brevemente na clase os conceptos de numeración binaria e decimal.
  • Visionar dúas veces o vídeo (ou máis se é preciso)
  • O alumnado colle cartolinas e repártense a tarefa de debuxar puntos (1, 2, 4, 8,..) nelas.
  • Do mesmo xeito que os rapaces do vídeo, coa axuda das cartolinas, convertimos números binarios en decimais e viceversa.

 Na entrada inferior está a actividade, co vídeo, ligazón e imaxe.

ACTIVITY: BINARY AND DECIMAL

Watch carefully the video. Do you dare to do this in our classroom? Grab cardboard and a black marker! We will try to convert binary numbers into decimal numbers and vice versa. It is very easy!


Do you want to know more about this topic? If so, please visit:

lunes, 22 de diciembre de 2014

PREMIOS NOBEL DE FÍSICA 2014.

Este año el Premio Nobel de Física ha sido para los científicos japoneses que idearon los ledes azules. Los premiados son Isamu Akasaki,  Hiroshi Amano y  Shuji Nakamura.

domingo, 26 de enero de 2014

SENSORES DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA ESTUDIAR EL CUERPO HUMANO.

Estos sensores creados por ingenieros químicos del MIT permiten estudiar los niveles de NO en en nuestro cuerpo. Se cree que este compuesto está implicada en procesos fisiológicos tan diversos como la respuesta inmune, la comunicación neuronal y sus niveles aparecen alterados en células cancerosas. Más información: http://web.mit.edu/newsoffice/2013/new-implantable-sensor-1103.html
En la imagen podemos ver el sensor, en el que los nanotubos están embebidos en hidrogel, listo para su implantación subcutánea.