Translate

sábado, 13 de febrero de 2016

MÓDULO 4. TAREFA 2.

Título: BINARY AND DECIMAL

Nivel educativo: 2º E.S.O. (Tecnoloxías, Sección Bilingüe en inglés).

 Recursos necesarios:
  • Ordenador con conexión á Internet.
  • Proxector e altofalantes.
  • Tesoiras.
  • Cartolina. 
  • Rotuladores negros de punta grosa. 
Contidos a tratar:
Relacionados coa área de Tecnoloxías:
-Sistemas de numeración binario e decimal.
Relacionados coa mellora de competencias en lingua inglesa:
-Estratexias de comprensión oral: uso de contexto e dos coñecementos do tema.
-Perseveranza no logro da comprensión oral.

 Procedemento a seguir para levala á práctica:
  • Comentar brevemente na clase os conceptos de numeración binaria e decimal.
  • Visionar dúas veces o vídeo (ou máis se é preciso)
  • O alumnado colle cartolinas e repártense a tarefa de debuxar puntos (1, 2, 4, 8,..) nelas.
  • Do mesmo xeito que os rapaces do vídeo, coa axuda das cartolinas, convertimos números binarios en decimais e viceversa.

 Na entrada inferior está a actividade, co vídeo, ligazón e imaxe.